O nás

Historie

Agenturu domácí zdravotní péče založila Alžběta Limberská v roce 1993. Ve zdravotnictví působila od roku 1975 a v profesi všeobecné zdravotní sestry prošla různými odvětvími a nasbírala tak bohaté zkušenosti. I díky profesionalitě a odbornosti se naše agentura stala spolehlivým a důvěryhodným partnerem pro místní lékaře i klienty. Sestry z domácí zdravotní péče nejprve působily pouze v Jičíně a nejbližším okolí. Od roku 1997 se jejich působnost rozšířila i na Hořice. Dnes zajišťujeme domácí zdravotní péči prakticky ve všech obcích na Jíčinsku i a Hořicku.

Krátce před 25. výročím fungování agentury převzal vedení firmy Alexandr Limberský, syn zakladatelky Alžběty Limberské, který je všeobecnou sestrou s interní specializací. Díky tomu je i nadále zajištěna vysoká odborná úroveň poskytovaných služeb.

O agentuře

Domácí zdravotní péče poskytuje komplexní péči o klienta v jeho vlastním sociálním prostředí. Je poskytována všem lidem, kteří se ocitli v nesnázích v důsledku nemoci, stáří nebo zdravotního postižení a potřebují odbornou pomoc. Pracují u nás kvalifikované a profesionální sestry s odpovídajícím vzděláním, které si celoživotně doplňují.

Naši péči poskytujeme vždy v souladu se zákonem, máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a proto se dokážeme postarat o každého pacienta, včetně zahraničních pojištěnců. Naše sestry se obětavě snaží vyhovět potřebám našich klientů, pro které jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Přejít nahoru